Dosen

Profil Dosen Program Studi Peternakan Jurusan Peternakan Faperta UNIB

No. Keterangan Profil Poto
1 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Prof. Dr. Ir. Urip Santoso, M.Sc
19600921 198603 1 001
0021096007
uripsantoso60@gmail.com
Biokimia Nutrisi
Sinta
2 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Prof. Dr. Ir. Yosi Fenita, MP
19680418 199403 2 001
0018046804
yosifenita15@gmail.com
Nutrisi Biokimia Unggas
Sinta
3 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Prof. Dr. Ir. Endang Sulistyowati, M.Sc
19620205 198603 2 001
0005026207
ensulistyowati@yahoo.com
Ternak Perah
Sinta
4 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Heri Dwi Putranto, S.Pt., M.Sc., Ph.D
19740905 200003 1 001
0005097409
heri_dp@unib.ac.id
Fisiologi Reproduksi
Sinta
5 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ir. Dwatmadji, M.Sc., Ph.D
19620312 198603 1 004
0012036207
dwatmadji.2008@yahoo.com
Nutrisi, Fisiologi dan Metabolisme
Sinta
6 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Dr. Ir. Bieng Brata, M.P.
19600218 198609 1 001
0018026003
biengbrata@gmail.com
Ilmu Ternak
Sinta
7 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Dr. Ir. Dadang Suherman, M.S.
19591211 198603 1 002
0011125903
dsuherman@unib.ac.id
Ternak Perah
Sinta
8 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Dr. Irma Badarina, SPt., M.P.
19700123 199702 2 001
0023017004
irmabadarina@unib.ac.id
Nutrisi Ternak
Sinta
9 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Dr. Suharyanto, S.Pt., M.Si
19730602 200212 1 015
0002067308
suharyantounib@gmail.com
Teknologi Hasil Ternak
Sinta
10 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Dr. Nurmeiliasari, S.Pt., M.Sc.,Ag
19790526 200212 2 002
0026057902
sari_nurmeiliasari@unib.ac.id
Fisiologi Reproduksi
Sinta
11 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ir. Edi Soetrisno, M.Sc
19601227 198603 1 002
0027126006
edi.soetrisno96@unib.ac.id
Peternakan
Sinta
12 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ir. Hidayat, M.Sc
19610210 198603 1 004
0010026105
hidayat@unib.ac.id
Ilmu Ternak
Sinta
13 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ir. Desia Kaharuddin, M.P.
19600617 198603 2 002
0017066007
desiakaharuddin6@gmail.com
Ilmu Ternak
Sinta
14 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
drh. Tatik Suteky, M.Sc
19630916 198903 2 003
0016096306
tatiksuteky.2008@gmail.com
Reproduksi dan Kesehatan Ternak
Sinta
15 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ir. Kususiyah, M.S.
19631006 198803 2 001
0006106305
kususiyah@unib.ac.id
Produksi Unggas
Sinta
16 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ir. Tris Akbarillah, M.P.
19610223 198903 2 001
0023026104
trisakbarillah@yahoo.co.id
Ilmu Ternak
Sinta
17 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Jarmuji, S.Pt., M.Si
19781009 200501 1 003
0009107803
jarmuji_78@yahoo.com
Pemuliaan Ternak
Sinta
18 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ir. Sutriyono, M.S.
19600211 198503 1 003
0011026005
sutri_yono_ok@yahoo.co.id
PeternakanSinta
19 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ir. Warnoto, M.P.
19601227 198603 1 003
0027126007
warnoto@unib.ac.id
Pemuliaan TernakSinta
20 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Amir Husaini Karim Amrullah, S.Pt., M.Sc.
19880131 201903 1 010
0031018804
ahkam3101@gmail.com
Produksi Ternak
Sinta
21 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Ahmad Saleh Harahap, S.Pt., M.Si
19851214 201903 1 013
0114128501
ahmadsaleh@unib.ac.id
Pemuliaan Ternak
Sinta
22 Nama
NIP
NIDN
Email
Bidang Ilmu
Akun Sinta
:
:
:
:
:
:
Muhammad Dani, S.Pt., M.Sc
19930510 202012 1 015
0010059303
mdani@unib.ac.id
Nutrisi Makanan Ternak
Sinta